TravelLiker四格漫畫011--清水寺‧結緣之神

2016年1月28日

文: jeffrey

清水寺

今次日本京都自由行,為他家介紹京都著名的寺廟-清水寺。但今次不談風月,只談戀愛。(延伸閱讀:京都市東山區清水-清水寺, 參觀京都三大名勝之一

清水寺

清水寺戀愛占卜石

清水寺內的地主神社有兩個非常著名擁有超過1萬6千多年的戀愛占卜石,相傳只要合上眼睛由一端的戀愛石直走到另一端的戀愛石,就表示很快可以與到理想的另一伴,早早告別單身男女。

 

TravelLiker四格漫畫011--清水寺‧結緣之神_0

TravelLiker四格漫畫011--清水寺‧結緣之神_1

「今日TravelLiker貓Shum同Ku就去到日本清水寺,測試一下呢兩舊石到底係唔係咁靈!」

 

TravelLiker四格漫畫011--清水寺‧結緣之神_2

「Shum好心急就係其中一邊嘅戀愛石,合埋眼狂衝去另一邊……」

 

TravelLiker四格漫畫011--清水寺‧結緣之神_3

「Shum衝得太行,撞埋落去個戀愛石……(好似會好痛咁!)」

 

TravelLiker四格漫畫011--清水寺‧結緣之神_4

「原來舊石係由Ku所扮。(咁Shum撞落去都冇咁痛!)」

 

圖片來源:Via's Travel